Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – sett inn verbet i presens (*)

Sett inn det løst sammensatte verbet i presens.

1. abräumen Vater nach dem Essen .
2. losrennen Alle nach der Schule .
3. mitnehmen Er das Buch in die Bibliothek.
4. abholen Ich dich .
5. ausgehen Heute Abend wir .
6. fernsehen Die Mädchen .
7. zurückkommen Morgen sie um acht Uhr .
8. aufhängen Sie das Bild .
9. anrufen du mich nächste Woche ?
10. losradeln Nach dem Training er .

Løst sammensatte verb i presens

En del tyske verb er løst sammensatte. Det vil si at de består av en forstavelse og et verb. De løst sammensatte verbene deler seg når vi bruker dem i presens og preteritum. Forstavelsen kommer da alltid sist i setningen. Forstavelsen er alltid betont og er et eget ord. Under ser du at forstavelsen ligner en preposisjon, men det er viktig å merke seg at den IKKE er det. Dette er viktig av to grunner:

  1. Den kan stå sist i setningen.
  2. Den fører ikke til kasusbøyning.

Eksempel:

Presens

Presens
aufmachen Sie macht die Tür auf. Hun åpner døra.
teilnehmen Wir nehmen an dem Spiel teil. Vi deltar i spillet/leken.
ausgehen Abends gehen sie gern aus. Om kvelden går de gjerne ut.