Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – sett inn verbet (*)

Sett inn det løst sammensatte verbet i presens.

1. aufstehen Ich um halb sieben .
2. aufmachen Mutter das Fenster .
3. anfangen Die Stunde um 8.20 Uhr .
4. zumachen Der Lehrer die Tür .
5. abtrocknen Bert das Geschirr .
6. anziehen Du dich .
7. anprobieren Wir ein Kleid .
8. aufessen Das Kind das Essen nicht .
9. austrinken Ihr die Milch .
10. einpacken Ich das Geschenk .

Løst sammensatte verb i presens

En del tyske verb er løst sammensatte. Det vil si at de består av en forstavelse og et verb. De løst sammensatte verbene deler seg når vi bruker dem i presens og preteritum. Forstavelsen kommer da alltid sist i setningen. Forstavelsen er alltid betont og er et eget ord. Under ser du at forstavelsen ligner en preposisjon, men det er viktig å merke seg at den IKKE er det. Dette er viktig av to grunner:

  1. Den kan stå sist i setningen.
  2. Den fører ikke til kasusbøyning.

Eksempel:

Presens

Presens
aufmachen Sie macht die Tür auf. Hun åpner døra.
teilnehmen Wir nehmen an dem Spiel teil. Vi deltar i spillet/leken.
ausgehen Abends gehen sie gern aus. Om kvelden går de gjerne ut.