Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – det løst sammensatte verbet (*)

Bøy det løst sammensatte verbet i presens.

anziehen = kle på / ta på seg

Eksempel:
ich ziehe eine Jacke an

  1. du eine Jacke
  2. er eine Jacke
  3. sie eine Jacke
  4. es eine Jacke
  5. wir eine Jacke
  6. ihr eine Jacke
  7. sie eine Jacke
  8. Sie eine Jacke

Løst sammensatte verb i presens

En del tyske verb er løst sammensatte. Det vil si at de består av en forstavelse og et verb. De løst sammensatte verbene deler seg når vi bruker dem i presens og preteritum. Forstavelsen kommer da alltid sist i setningen. Forstavelsen er alltid betont og er et eget ord. Under ser du at forstavelsen ligner en preposisjon, men det er viktig å merke seg at den IKKE er det. Dette er viktig av to grunner:

  1. Den kan stå sist i setningen.
  2. Den fører ikke til kasusbøyning.

Eksempel:

Presens

Presens
aufmachen Sie macht die Tür auf. Hun åpner døra.
teilnehmen Wir nehmen an dem Spiel teil. Vi deltar i spillet/leken.
ausgehen Abends gehen sie gern aus. Om kvelden går de gjerne ut.