Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling (*) – Bøy verbet i presens

Bøy det løst sammensatte verbet i presens.

aufstehen = stå opp

Eksempel:
ich stehe um 7 Uhr auf

  1. du um 7 Uhr
  2. er um 7 Uhr
  3. sie um 7 Uhr
  4. es um 7 Uhr
  5. wir um 7 Uhr
  6. ihr um 7 Uhr
  7. sie um 7 Uhr
  8. Sie um 7 Uhr

Løst sammensatte verb i presens

En del tyske verb er løst sammensatte. Det vil si at de består av en forstavelse og et verb. De løst sammensatte verbene deler seg når vi bruker dem i presens og preteritum. Forstavelsen kommer da alltid sist i setningen. Forstavelsen er alltid betont og er et eget ord. Under ser du at forstavelsen ligner en preposisjon, men det er viktig å merke seg at den IKKE er det. Dette er viktig av to grunner:

  1. Den kan stå sist i setningen.
  2. Den fører ikke til kasusbøyning.

Eksempel:

Presens
aufmachen Sie macht die Tür auf. Hun åpner døra.
teilnehmen Wir nehmen an dem Spiel teil. Vi deltar i spillet/leken.
ausgehen Abends gehen sie gern aus. Om kvelden går de gjerne ut.