Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Omskriving – setninger i preteritum (**)

Skriv om setningene slik at de sterke verbene står i preteritum.

  1. Claudia kommt heute nicht.
  2. Vater fährt oft zu schnell.
  3. Die Jungen schlafen samstags lange.
  4. Ihr lest das Buch.
  5. Du gehst in die Stadt.
  6. Die Tiere fressen immer.
  7. Ich schwimme jeden Sommer.
  8. Alle werden erwachsen.
  9. Onkel trinkt viel Kaffee.
  10. Die Groβeltern schreiben eine Postkarte.

Preteritum av sterke verb

De sterke verbene danner preteritum som på norsk, ved å forandre stammevokalen.

Når du bøyer zu sehen a verbo, dvs. ramser opp alle tidene, ser du med en gang hvilken stammevokal verbet får i preteritum:

zu sehen (infinitiv) – sieht (presens) – sah (preteritum) – hat gesehen (presens perfektum)

De sterke verbene må læres a verbo, da det ikke er en lik bøyning for alle.
Her er noen sterke verb i preteritum:

sehen gehen fahren
1. person entall ich sah ging fuhr
2. person entall du sahst gingst fuhrst
3. person entall er sah ging fuhr
sie sah ging fuhr
es sah ging fuhr
1. person flertall wir sahen gingen fuhren
2. person flertall ihr saht gingt fuhrt
3. person flertall sie sahen gingen fuhren
høflighetsform Sie sahen ginge fuhren

Som du ser, har ikke sterke verb i preteritum noen personending i 1. og 3. person entall. 2. person entall og flertallsformene brukes ikke så ofte på tysk, her velger man isteden å bruke presens perfektum.

Eksempler:

Ich sah eine schöne Blume im Garten. Jeg så en vakker blomst i hagen.
Alle Schüler gingen nach der Schule nach Hause. Alle elevene gikk hjem etter skolen.
Johannes fuhr mit dem Fahrrad. Johannes kjørte (syklet) med sykkelen.