Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – eiendomsordet som passer til subjektet (**)

Sett inn det eiendomsordet som passer til subjektet i setningene.

  1. Der Vater möchte mit Tochter und Sohn sprechen.
  2. Ich gehe mit Freund ins Kino.
  3. Wir besuchen Oma.
  4. Fährst du zu Mutter?
  5. Ihr wollt mit Eltern essen gehen.

Eiendomsord

Legg merke til at eiendomsord får samme ending som den ubestemte artikkelen ein.

maskulinum: ingen ending mein ich – mein wir – unser
nøytrum: ingen ending mein du – dein ihr – euer
femininum: + ending -e meine er – sein sie – ihr
plural: + ending -e ihre sie – ihr Sie – Ihr
es – sein

Eiendomsord i alle kasus

Eiendomsord beskriver hvem noe tilhører. Hvilket eiendomsord du velger, avhenger av hvem det tilhører.

Mein Bruder = broren «tilhører» meg. Deine Tante = tanten «tilhører» deg. Osv.

NORSK TYSK
Personlig pronomen Eiendomsord Personlig pronomen Eiendomsord
1. person sg jeg min ich mein
2. person sg du din du dein
3. person sg han hans/sin er sein
hun hennes/sin sie ihr
det/den sin es sein
1. person pl vi vår wir unser
2. person pl dere deres ihr euer
3. person pl de sin sie ihr
høflighetsform De Deres Sie Ihr

Også eiendomsord som «tilhører» en person som du bruker høflighetsformen til, skrives med stor bokstav.

Eiendomsord står vanligvis sammen med et substantiv og får ending etter substantivet, akkurat som den ubestemte artikkelen.

Hvis substantivet er maskulin eller neutrum, har det ingen ending.

Er substantivet feminin eller i plural, er endingene -e.

Eksempel:

Mein Bruder (m) heißt Otto. Broren min heter Otto.
Mein Computer (m) ist neu. PCen min er ny.
Mein Kind (n) heißt Louise. Barnet mitt heter Louise.
Mein Haus (n) liegt in der Parkallee. Huset mitt ligger i Parkalleen.
Meine Tochter (f) heißt Beate. Datteren min heter Beate.
Meine Schule (f) liegt in der Uferstraße. Skolen min ligger i Uferstraße.
Meine Eltern (pl) heißen Erna und Paul. Foreldrene mine heter Erna og Paul.
Meine Haare (pl) sind lang. Håret mitt er langt.

Eiendomsordet sammen med et substantiv kan også fungere som direkte objekt.

Endingene til eiendomsordene er de samme som ved den ubestemte artikkelen.