Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Flervalg – «als», «wenn», «dass» eller «weil»? (*)

Als, wenn, dass eller weil? Velg riktig subjunksjon.

  1. ich nach Hause kam, war es schon dunkel.
  2. Hast du es gesagt du es gewollt hast?
  3. Alle haben gesagt, der Film gut ist.
  4. Peter hat gehört du kommst.
  5. der Frühling kommt, sind alle froh.

Subjunksjoner (bindeord)

Subjunksjoner er bindeord som innleder leddsetninger. Noe av det som kjennetegner tyske leddsetninger, er at du alltid må sette det personbøyde verbet sist i setningen. Her ser du en liste med de viktigste subjunksjonene:

dass at
als da (den gang)
wenn når (hver gang)
når (om framtid)
wenn hvis/derson
während mens
obwohl selv om
ob om (innleder indirekte spørsmål)
bevor/ehe før
weil fordi
bis (inn)til, før
wann når
warum hvorfor
was hva
wo hvor (i ro)
wohin hvor hen (bevegelse)
wie hvordan
woher hvorfra
wie lange hvor lenge
wie oft hvor ofte
wie viel hvor mye
wie viele hvor mange

Eksempel:

Ich mache das Licht an, wenn es dunkel wird. Jeg slår på lyset når det blir mørkt.
Als sie jung war, war sie sehr schön. Da hun var ung, var hun svært vakker.
Walter sagt, dass er das Buch gelesen hat. Walter sier at han har lest boka.
Sie fragt, wann er nach Hause kommt. Hun spør når han kommer hjem.