Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – 3. person entall (**)

Sett inn riktig form av verbene i 3. person entall i preteritum og presens perfektum.

presens preteritum presens perfektum
haben
sein
sagen
werden
essen
fahren
geben
spielen
kaufen
gehen

Svake og sterke verb i preteritum

Preteritum på tysk brukes som oftest i skriftlig språk. Det er viktig å merke seg at der vi på norsk bruker preteritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum på tysk.

Preteritum av svake verb

Svake verb danner preteritum ved hjelp av stammen av verbet + t + personending. Dersom stammen slutter på -d eller -t, setter vi inn en ekstra -e. Hvis du tenker på hvordan det er på norsk, er det ikke så ulikt: jeg kjøpte

1. person sg ich kauf-t-e ich arbeit-e-t-e
2. person sg du kauf-t-est du arbeit-e-t-est
3. person sg er kauf-t-e er arbeit-e-t-e
sie kauf-t-e sie arbeit-e-t-e
es kauf-t-e er arbeit-e-t-e
1. person pl wir kauf-t-en wir arbeit-e-t-en
2. person pl ihr kauf-t-et ihr arbeit-e-t-et
3. person pl sie kauf-t-en sie arbeit-e-t-en
høflighetsform Sie kauf-t-en Sie arbeit-e-t-e

Eksempel:

Sie kaufte eine Cola.

Wir arbeiteten sehr lange.

Svake verb Sterke verb
ich kauf – te ich fuhr – (ingen ending)
du kauf – test du fuhr – st
er/sie/es kauf – te er/sie/es fuhr – (ingen ending)
wir kauf – ten wir fuhr – en
ihr kauf – tet ihr fuhr – t
sie/Sie kauf – ten sie/Sie fuhr – en
Personlig pronomen Infinitiv Uregelmessig
zu kaufen =

å kjøpe
(svakt verb)
zu sehen =

å se
(sterkt verb)
zu haben =

å ha
zu sein =

å være
Verbstamme
kauf-ten sah-en hat-ten war-en
ich kaufte sah hatte war
du kauftest sahst hattest warst
er kaufte sah hatte war
sie kaufte sah hatte war
es kaufte sah hatte war
wir kauften sahen hatten waren
ihr kauftet saht hattet wart
sie kauften sahen hatten waren
Sie kauften sahen hatten waren

Det er viktig å merke seg at sterke verb har vokalskifte i preteritum, samt at 1. og 3. person entall IKKE får ending. De sterke verbene må man som på engelsk lære a verbo:

engelsk go – goes – went – is/have gone
tysk gehen – geht – ging – ist gegangen