Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – verbet «zu haben» i presens perfektum (*)

Sett inn riktig form av verbet zu haben slik at presens perfektum blir fullstendig.

  1. Ich einen Freund in Wien gesehen.
  2. Du den ganzen Sommer Fußball gespielt.
  3. Er Oma keine Postkarte geschrieben.
  4. Ihr viel Deutsch gesprochen.
  5. Es Spaß gemacht.
  6. Wir viel gelacht.
  7. Ihr im Hotel gewohnt.
  8. Sie Markus besucht.
  9. Sie schöne Ferien gehabt, Frau Schmidt?“

Presens perfektum

For å uttrykke noe som skjedde i fortiden, bruker man på tysk ofte presens perfektum, særlig i muntlig tysk. På norsk bruker vi ofte preteritum.

Presens perfektum er en sammensatt tidsform (som på norsk) med et bøyd hjelpeverb og et ubøyd perfektum partisipp av det egentlige verbet.

Jeg har kjøpt en bok. Jeg reiste til Sveits. (har reist)
Ich habe ein Buch gekauft. Ich bin in die Schweiz gefahren.

Hovedregelen er:
hjelpeverb perfektum partisipp

haben/sein ge-verbstamme + -t (svake verb) eller + -en (sterke verb)

Hvordan kan du vite når du skal bruke haben og når sein?

Haben brukes i de fleste tilfellene som hjelpeverb.

Sein brukes nesten bare ved bevegelsesverb (verb som uttrykker en retning til/fra noe, f.eks. schwimmen, gehen, fahren, kommen, fliegen) og ved noen verb som: bleiben, sein, werden, sterben, ertrinken, passieren, geschehen, einschlafen.

Det er alltid bare hjelpeverbet som bøyes. Husk samsvar med subjektet! Perfektum partisipp bøyes aldri, akkurat som på norsk.