Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Flervalg – subjekt nominativ eller direkte objekt akkusativ? (*)

Subjekt nominativ eller direkte objekt akkusativ? Analyser setningene og velg riktig bestemt artikkel.

  1. Ich werde Freund treffen.
  2. Mann singt laut.
  3. Kennst du Frau?
  4. Mädchen möchte nach Hause gehen.
  5. Hast du Apfel gegessen?
  6. Wir besuchen Oma.
  7. Die Schüler finden Film sehr gut.
  8. Siehst du Lehrerin?
  9. Meine Freundin hat neuen Freund besucht.
  10. Film ist spannend.

Bestemt og ubestemt artikkel i nominativ og akkusativ

Husk at nominativ og akkusativ ikke er like i maskulinum.

Her ser du artikkelformene:

maskulinum (m) femininum (f) nøytrum (n) plural (pl)
SUBJEKT = NOMINATIV (SN) Bestemt/ubestemt artikkel der/ein die/eine das/ein die
DIREKTE OBJEKT = AKKUSATIV (DOA) den/einen die/eine das/ein die

For å finne direkte objekt i akkusativ (DOA) stiller man spørsmålet:

Hvem/hva + verbal (V) + subjekt nominativ (SN) = direkte objekt akkusativ (DOA)?


Eksempel: Das Mädchen isst einen Apfel.

1 Finn verbet. Hva skjer? isst = V
2 Finn subjekt i nominativ. Hvem + V? das Mädchen = SN
3 Finn direkte objekt akkusativ. Hvem/hva + V + SN? einen Apfel = DOA (hankjønn)

Setningsanalyse

Kasus er den formen et substantiv eller et pronomen får etter hvor det står i setningen, og hvilken funksjon det har. Vi analyserer setningene for å finne ut hvilken kasus de ulike setningsleddene skal stå i.

Eksempel:

Hun snakker (SN + V)
Jeg snakker med henne (SN + V + PUD (preposisjonsuttrykk i dativ))
Jeg elsker deg. (SN + V + DOA)

Vi analyserer altså for å finne ut hvilken kasus de ulike setningsleddene skal stå i.

Verbal

Verbalet (V) er det leddet i setningen som beskriver hva som blir gjort. For å finne verbalet kan du spørre: Hva skjer eller gjøres? Når du analyserer en setning, kan du sette en V over verbet. Verbalet og subjektet hører alltid sammen, og derfor må verbalet på tysk alltid få en personending som passer til subjektet. Dette kalles samsvarsbøyning:

Eksempel:

Ich komme nach Hause. Jeg kommer hjem.
Mein Vater kommt nach Hause. Faren min kommer hjem.
Die Kinder kommen nach Hause. Barna kommer hjem.
Ein Kind kommt nach Hause. Et barn kommer hjem.

Verbalet (V) uttrykker også når noe blir gjort. Når verbalet står i presens (nåtid), betyr det at handlingen foregår nå. På tysk brukes presens også for å uttrykke noe som kommer til å hende i framtiden, men da tilføyer vi som regel et tidsuttrykk.

Eksempel:

Was machst du da? – Ich lese ein Buch. Hva gjør du? Jeg leser ei bok.
Morgen gehe ich um sieben Uhr ins Kino. I morgen går jeg på kino klokka sju.

For å uttrykke noe som har skjedd i fortiden, bruker vi på muntlig tysk ofte presens perfektum.

Eksempel:

Gestern habe ich deinen Vater gesehen. I går så jeg faren din.
Du bist schnell ins Kino gekommen. Du kom fort til kinoen.

Nominativ (subjekt)

Nominativ brukes for den eller det som gjør det som skjer i setningen, altså den som utfører selve handlingen. Denne delen av en setning kalles også subjekt.

Subjektet (SN) finnes i alle setninger. Subjektet er det leddet i setningen som utfører en handling (den eller det som gjør noe). For å finne subjektet kan du spørre: «Hvem eller hva gjør noe?»

Subjektet står alltid i grunnformen, dvs. i nominativ. Derfor er det lurt å skrive SN når du analyserer en setning. Nominativformen vises bl.a. ved a) personlig pronomen, b) eiendomsord, c) bestemt artikkel og d) ubestemt artikkel.

Eksempel:

Ich komme nach Hause. Jeg kommer hjem.
Mein Vater kommt nach Hause. Faren min kommer hjem.
Die Kinder kommen nach Hause. Barna kommer hjem.
Ein Kind kommt nach Hause. Et barn kommer hjem.