Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – verb i alle personer i presens perfektum (*)

Bøy følgende verb i alle personer i presens perfektum: sein, haben, fahren, kaufen.

sein haben fahren kaufen
ich bin gewesen habe gehabt bin gefahren habe gekauft
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

Svake og sterke verb i presens perfektum

Slik danner du presens perfektum på tysk:

1 Ta grunnformen av et verb: kaufen (kjøpe)
2 Ta bort endingen -en: kauf (verbstammen)
3 Legg til ge- foran stammen og -t eller -en som ending: ge – kauf – t

På tysk begynner presens perfektumsformen (perfektum partisipp) nesten alltid med ge- og slutter på -t ved svake verb og -en ved sterke verb.

Presens perfektumsformen av sterke verb må læres utenat akkurat som på engelsk.
En liten huskeregel:

ge- + verbstamme + -t/-en = geten

Ikke glem at geten er så langsom at den alltid kommer helt til slutt i den tyske setningen.

Eksempel:

Der Lehrer hat viel gesagt. Læreren har sagt mye.
Ich habe eine Cola getrunken. Jeg har drukket en cola.
Markus hat eine Hose gekauft. Markus har kjøpt en bukse.
Hast du das gehört? Har du hørt det?