Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Flervalg – preteritumsending (**)

Velg riktig preteritumsending til de svake verbene.

 1. Klaus die Kälte.
 2. Die Männer sehr lange im Büro.
 3. Alle viel zu tun.
 4. Sie in Leipzig.
 5. Du jeden Tag für die Prüfung.
 6. Peter und sein Vater Tennis.
 7. Ihr uns oft.
 8. Alle letzten Sommer nach Italien.
 9. Das Mädchen Klavier.
 10. Was ihr?
 11. Ich immer einen Hund.
 12. Was Sie, Frau Fischer?
 13. Sie gerne Musik?
 14. Im Sommer wir oft.
 15. Jeden Tag ihr im See.

Svake og sterke verb i preteritum

Preteritum på tysk brukes som oftest i skriftlig språk. Det er viktig å merke seg at der vi på norsk bruker preteritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum på tysk.

Preteritum av svake verb

Svake verb danner preteritum ved hjelp av stammen av verbet + t + personending. Dersom stammen slutter på -d eller -t, setter vi inn en ekstra -e. Hvis du tenker på hvordan det er på norsk, er det ikke så ulikt: jeg kjøpte

1. person sg ich kauf-t-e ich arbeit-e-t-e
2. person sg du kauf-t-est du arbeit-e-t-est
3. person sg er kauf-t-e er arbeit-e-t-e
sie kauf-t-e sie arbeit-e-t-e
es kauf-t-e er arbeit-e-t-e
1. person pl wir kauf-t-en wir arbeit-e-t-en
2. person pl ihr kauf-t-et ihr arbeit-e-t-et
3. person pl sie kauf-t-en sie arbeit-e-t-en
høflighetsform Sie kauf-t-en Sie arbeit-e-t-e

Eksempel:

Sie kaufte eine Cola.

Wir arbeiteten sehr lange.