Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – sett inn riktig ending (*)

Sett inn riktig adjektivending etter ubestemt artikkel i nominativ.

 1. ein nett Mann (m)
 2. eine nett Frau (f)
 3. ein nett Kind (n)
 4. ein schnell Wagen (m)
 5. ein groß Haus (n)
 6. eine streng Lehrerin (f)
 7. eine berühmt Sängerin (f)
 8. ein langsam Auto (n)
 9. ein gut Kuchen (m)
 10. eine toll CD (f)

Adjektivbøyning etter ubestemt artikkel

Lær dette skjemaet utenat:
Hankjønn (m) Hunkjønn (f) Intetkjønn (n) Flertall (pl)
Nom ein kleiner eine kleine ein kleines
Akk einen kleinen eine kleine ein kleines
Dat einem kleinen einer kleinen einem kleinen

Adjektivbøyning

Et adjektiv er et ord som beskriver egenskaper eller kvaliteter ved substantivet. På tysk kan adjektivet brukes på to måter, akkurat som på norsk:

 1. Det brukes som predikativ, dvs. at det står etter verbene zu sein, zu werden eller zu bleiben. Da er det alltid ubøyd, i motsetning til på norsk:
  Er ist klein. Han er liten.
  Sie sind lang. De er lange.
  Es wird spät. Det blir sent.
  Er bleibt stur. Han forblir / fortsetter å være sta.
 2. Det står foran et substantiv. Da bøyes adjektivet alltid:
  Der kleine Junge liest. Den lille gutten leser.
  Svak adjektivbøyning (etter bestemt artikkel)

Etter bestemt artikkel kan adjektiv få kun to endinger, -e og -en. Dette kalles svak adjektivbøyning fordi den bestemte artikkelen i disse tilfellene har ansvar for å si noe om substantivets kjønn, tall og kasus.

I skjemaet nedenfor ser du at de fem tilfellene som får -e, danner en slags figur.

hankjønn hokjønn inkjekjønn fleirtall
NOMINATIV der alte Mann die alte Frau das kleine Kind die kleinen Kinder
AKKUSATIV den alten Mann die alte Frau das kleine Kind die kleinen Kinder
GENITIV des alten Mannes der alten Frau des kleinen Kindes der kleinen Kinder
DATIV dem alten Mann der alten Frau dem kleinen Kind den kleinen Kindern

Eksempel:

Der neue Wagen steht in der Garage. Den nye bilen står i garasjen.
Das nette Mädchen spricht Deutsch. Den snille jenta snakker tysk.
Kennst du die alte Frau? Kjenner du den gamle damen?
Er singt mit den guten Freunden. Han synger med de gode vennene.

Sterk adjektivbøyning (etter ubestemt artikkel, eiendomsord og kein)

Når adjektivet står etter en ubestemt artikkel i ubøyd form (ein/eine), får adjektivet samme ending som den bestemte artikkel: ein alter Mann (der), eine alte Frau (die), ein altes Kind (das). Dette kalles sterk adjektivbøyning fordi det er adjektivet som må fortelle oss om substantivets kjønn, tall og kasus.

hankjønn hunkjønn intetkjønn
NOMINATIV ein alter Mann eine alte Frau ein kleines Kind
AKKUSATIV einen alten Mann eine alte Frau ein kleines Kind
GENITIV eines alten Mannes einer alten Frau eines kleinen Kindes
DATIV einem alten Mann einer alten Frau einem kleinen Kind

Eksempel:

Sie ist ein nettes Mädchen. Hun er ei snill jente.
Kennst du eine alte Frau? Kjenner du en gammel dame?
Er singt mit einem guten Freund. Han synger med en god venn.