Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – verb i presens, preteritum og presens perfektum (**)

Sett inn det løst sammensatte verbet i presens, preteritum og presens perfektum.

1. anrufen
presens: Ich sie .
preteritum: Ich sie .
presens perfektum: Ich sie .
2. aufmachen
presens: Er die Tür .
preteritum: Er die Tür .
presens perfektum: Er die Tür .
3. zumachen
presens: Sie die Tür .
preteritum: Sie die Tür .
presens perfektum: Sie die Tür .
4. anziehen
presens: Du deine Schuhe .
preteritum: Du deine Schuhe .
presens perfektum: Du deine Schuhe .
5. ausgehen
presens: Abends wir .
preteritum: Abends wir .
presens perfektum: Abends wir .

Løst sammensatte verb i presens perfektum

I perfektum flytter vi forstavelsen foran perfektum partisipp-formen av verbet.

Eksempel:

Presens perfektum

Presens perfektum
aufmachen Sie hat die Tür aufgemacht. Hun har åpnet døra.
teilnehmen Wir haben an dem Spiel teilgenommen. Vi har deltatt i spillet/leken.
ausgehen Abends sind sie gern ausgegangen. Om kvelden har de gått ut.