Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – indirekte objekt i dativ (**)

Analyser setningene og sett det indirekte objektet i dativ.

  1. Er gibt (seine) Freundin einen Kuss.
  2. Wir gratulieren (die) Mutter zum Geburtstag.
  3. Kannst du (ich) helfen?
  4. Sie schreibt (die) Oma einen Brief.
  5. Der Mann verkauft (mein) Vater das Auto.

Akkusativ (direkte objekt)

Det direkte objektet i setningen får kasus akkusativ. Akkusativobjektet er den eller det i setningen som blir utsatt for noe. Det som man f.eks. har, får, kjøper eller ser i en setning, er akkusativ. Akkusativ brukes dessuten alltid etter en gruppe preposisjoner som styrer akkusativ: durch, für, gegen, ohne, um.

Eksempel:

Der Junge singt das/ein Lied. Gutten synger sangen / en sang.
Die Frau spielt die/eine Gitarre. Damen spiller gitaren / en gitar.
Das Kind isst den/einen Kuchen. Barnet spiser kaken / en kake.
Die Schüler lesen das/ein Buch. Elevene leser boka / ei bok.

Legg merke til at på tysk endres den bestemte artikkelen der til den når ordet står som akkusativobjekt, og den ubestemte artikkelen ein (når den betegner et hankjønnsord) endres til einen. Artiklene die og das, eine og ein (når den betegner et intetkjønnsord) endres ikke.

Eksempel:

SN V DOA Jeg skriver et brev.
Ich schreibe einen Brief

Dativ (indirekte objekt)

Dativ er den tredje kasusen vi lærer på tysk. Dativobjektet eller indirekte objekt er den eller det i setningen som man gjør noe til eller for.

Når vi analyserer en setning, finner vi først verbet (V), subjektet som står i nominativ (SN) og det direkte objektet i akkusativ (DOA). Så spør vi: til/for hvem + V + S + DOA. Svaret du eventuelt får, er indirekte objekt i dativ, IOD.

Eksempel:

Der Vater schreibt der Mutter einen Brief. Faren skriver et brev til moren.
Die Frau kauft dem Kind eine Jacke. Damen kjøper en jakke til barnet.
Der Schüler bringt dem Lehrer das Buch. Eleven henter boka til læreren.

Legg merke til at dativobjektet står foran akkusativobjektet på tysk. Vi kan forklare denne ordstillingen med at personen er viktigst, og derfor kommer person foran sak. På norsk kan vi også ha denne ordstillingen, men da utelater vi til eller for: Faren skriver moren et brev.

Forkortelsene vi bruker:

SN = Subjektet i nominativ V = Verbalet
DOA = Direkte objekt i akkusativ IOD = Indirekte objekt i dativ PUD = Preposisjonsuttrykk i dativ