Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – riktig verbending (*)

Sett inn riktig verbending.

  1. Du trink eine Cola.
  2. Ich sing ein Lied.
  3. Wir spiel Fußball.
  4. Ihr hab eine Deutschlehrerin.
  5. Er tanz gern.
  6. Sie sprech sehr laut, Herr Bing!
  7. Anne komm morgen Abend nach Hause.
  8. Es regne viel im Herbst.
  9. Peter Müller ha eine Katze.
  10. Die Lehrerin kauf ein Deutschbuch.

Svake og sterke verb i presens

Presens uttrykker det som skjer akkurat nå. Du bruker altså presens når du forteller om det du gjør i nåtid, f.eks. skriver, snakker, leser, spiser osv. Når du bruker denne formen på tysk, må du huske å legge til personending. En enkel regel er å ta utgangspunkt i verbstammen. Verbstammen er det du sitter igjen med når du har fjernet infinitivsendingen -en. Deretter henger du på en personending.
Regel: Ta verbstammen uten infinitivsendingen -en og tilføy den rette endingen, f.eks.:

kaufen → kauf|en

1. person singular ich: -e ich kaufe
2. person singular du: -st du kaufst
3. person singular er, sie, es: -t er kauft
1. person plural wir: -en wir kaufen
2. person plural ihr: -t ihr kauft
3. person plural sie: -en sie kaufen
Høflighetsform Sie: -en Sie kaufen

Merk: Tyske verb får alltid en personending, avhengig av hvem som utfører handlingen.

Sterke og svake verb

Som på norsk har vi på tysk både svake og sterke verb. Det er viktig å lære forskjellen. Ofte er verb som er sterke på norsk, også sterke på tysk. Sterke og svake verb bøyes litt ulikt. De sterke verbene får ofte vokalskifte i tillegg til personendinger.

a → ä e → i
zu fahren (å kjøre, dra, reise) zu essen (å spise)
ich fahre ich esse
du fährst du isst Vær obs. på at denne omlyden BARE er, sie, es fährt er, sie, es isst finnes i 2. og 3. person singular.
wir fahren wir essen
ihr fahrt ihr esst
sie fahren sie essen
Sie fahren Sie essen

Eksempel på andre verb med vokalskifte:

treffen treffe schlafen sove nehmen ta vergessen glemme
geben gi laufen løpe sehen se essen spise
helfen hjelpe lesen lese sprechen snakke fahren kjøre, reise, dra

Her ser du bøyningen til noen verb som har et uregelmessig vokalskifte:

zu nehmen (å ta) zu sehen (å se) zu laufen (å løpe) zu lesen (å lese)
ich nehme ich sehe ich laufe ich lese
du nimmst du siehst du läufst du liest
er, sie, es nimmt er, sie, es sieht er, sie, es läuft er, sie, es liest
wir nehmen wir sehen wir laufen wir lesen
ihr nehmt ihr seht ihr lauft ihr lest
sie nehmen sie sehen sie laufen sie lesen
Sie nehmen Sie sehen Sie laufen Sie lesen