Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bøying – svake verb i presens (*)

Bøy de svake verbene i presens.

fragen
ich frage
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
hören
ich höre
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
spielen
ich spiele
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
kaufen
ich kaufe
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
meinen
ich meine
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

Verbbøyning i presens

Et verb uttrykker en handling. På tysk får verbene en ending som passer til personen som utfører handlingen, slik som på engelsk. På norsk er verbendingen alltid den samme.

Personlig pronomen Infinitiv Uregelmessig
wohnen = å bo haben = å ha sein = å være
Verbstamme
wohn- hab-
ich wohne habe bin
du wohnst hast bist
er/sie/es wohnt hat ist
wir wohnen haben sind
ihr wohnt habt seid
sie wohnen haben sind
Sie wohnen haben sind

Når du bøyer verb, tar du verbstammen (= infinitiv uten -en) og henger på den passende personendingen:

ich -e
du -st
er/sie/es -t
wir -en
ihr -t
sie/Sie -en