Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – artikkel etter vekselpreposisjoner (**)

Sett inn riktig bestemt artikkel etter vekselpreposisjonene. Husk at vekselpreposisjonene kan styre både akkusativ og dativ. Skriv om du har brukt akkusativ (A) eller dativ (D).

Tips: Det er lurt å sjekke om verbet uttrykker bevegelse eller ro.

A (akkusativ) eller
D (dativ)?
Der Vogel fliegt auf Baum (m).
Der Hund läuft in Garten (m).
Peter setzt sich auf Stuhl (m).
Peter sitzt auf Stuhl (m).
Ich lege mich in Bett (n).
Wir stellten uns hinter Tür (f).
Die Jungen spielten unter Bäumen (pl).
Was legst du auf Tisch (m)?
Ich lege eine Zeitung auf Tisch (m).
Die Sonne scheint in Zimmer (n).

Preposisjoner med akkusativ eller dativ (vekselpreposisjoner)

an (berøring fra siden)
auf (berøring ovenfra)
hinter bak
in i, inne i, ut i, inn i
neben ved siden av
über over
unter under
vor foran
zwischen mellom

Preposisjonene styrer både akkusativ og dativ, og da er det verbet som avgjør kasus. Hvis verbet uttrykker en retning, bevegelse eller en overgang fra en tilstand til en annen, brukes akkusativ. Hvis verbet uttrykker ro, eller bevegelse innenfor et bestemt område, brukes dativ.

Eksempel:

Er hängt das Bild an die Wand. Han henger bildet på veggen. Bevegelse → akkusativ
Das Bild hängt an der Wand. Bildet henger på veggen. Ro → dativ
Der Hund legt sich unter den Tisch. Hunden legger seg under bordet. Bevegelse → akkusativ
Der Hund liegt unter dem Tisch. Hunden ligger under bordet. Ro → dativ
Der Mann läuft in das Haus. Mannen løper inn i huset. Bevegelse → akkusativ
Der Mann läuft im Haus. Mannen løper inne i huset. Bevegelse innenfor et område → dativ