Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Utfylling – den ubestemte artikkelen (**)

Sett inn riktig form av den ubestemte artikkelen.

  1. Peter isst Hamburger (m).
  2. Selma ruft Freundin (f) an.
  3. Sie kaufen Hund (m).
  4. Ich kenne Restaurant (n) in Koblenz.
  5. Petra holt Buch (n).
  6. Der Schüler liest Roman (m).
  7. Hast du Fahrrad (n)?
  8. Nein, ich habe Wagen (m).
  9. Vater trinkt Kaffee (m).
  10. Ihr bestellt Torte (f).

Bestemt og ubestemt artikkel i alle kasus

Legg merke til at på tysk står der, die og das foran substantivet når vi har bestemt form.

Disse små ordene kalles bestemte artikler. På engelsk setter vi den bestemte artikkelen the foran substantivet: the man. På norsk legger vi til en ending for å få fram bestemt form: mannen.

NORSK TYSK
Ubestemt form / bestemt form Ubestemt form / bestemt form
Maskulin en mann / mannen ein Mann / der Mann
Feminin ei kone / kona eine Frau / die Frau
Neutrum et barn / barnet ein Kind / das Kind
Plural mennesker/menneskene Leute / die Leute

For å vite hvilken bestemt artikkel et substantiv skal ha, dvs. for å vite hvilket kjønn substantivet har, kan du slå opp i ei ordbok. I ordboka står det (m), (f) eller (n) bak ordet.

m = maskulin (hankjønn) → der
f = feminin (hunkjønn) → die
n = neutrum (intetkjønn) → das

En, ei, et heter ein, eine og ein på tysk og kalles ubestemte artikler.

Bestemt artikkel Ubestemt artikkel
Maskulin (hankjønn) der ein
Feminin (hunkjønn) die eine
Neutrum (intetkjønn) das ein
Maskulin Feminin Neutrum Plural
Bestemt artikkel der die das die
Ubestemt artikkel ein eine ein

Bestemt artikkel i flertall

Når ordene står i flertall (plural = pl), får alle substantiv die som bestemt artikkel i grunnformen. Det spiller ingen rolle hvilken artikkel ordet har i entall (singular = sg).

Bestemt artikkel (sg) Bestemt artikkel (pl)
der Mann die Männer
die Frau die Frauen
das Kind die Kinder
Maskulin Feminin Neutrum Plural
Nominativ der/ein die/eine das/ein die
Akkusativ den/einen die/eine das/ein die
Genitiv des/eines der/einer des/eines der
Dativ dem/einem der/einer dem/einem den

Formen til de tyske artiklene er avhengig av substantivenes kjønn, kasus og tall (entall, flertall): der große Mann «den høye mannen», eine große Frau «en høy dame», mit den großen Kindern «med de store barna», osv.

Her ser du en oversikt over bestemt artikkel:

hankjønn hunkjønn intetkjønn flertall
NOMINATIV der Mann die Frau das Auto die Kinder
AKKUSATIV den Mann die Frau das Auto die Kinder
DATIV dem Mann der Frau dem Auto den Kindern

Den ubestemte artikkelen ser slik ut:

hankjønn hunkjønn intetkjønn
NOMINATIV ein Mann eine Frau ein Auto
AKKUSATIV einen Mann eine Frau ein Auto
DATIV einem Mann eine Frau einem Auto