Sag mal was! 3

Velg tre av verbene i teksten i forrige oppgave og bøy dem i alle personer.